Blackjack

Blackjack oppstod allerede på 1800-tallet. Spillet kommer fra Frankrike, og er også kjent under navnet 21. Det opprinnelige franske spillet het faktisk Vingt-et-Un, som betyr 21. Da spillet kom til England, og senere til USA, overtok imidlertid navnet blackjack. Av og til benyttes andre navn på spillet, for eksempel Pontoon.

Blackjack kom tidlig til de landbaserte casinoene, og det kom også tidlig blackjack på nett. En av hovedårsakene til at spillet er populært, er at reglene er relativt enkle. Vær imidlertid oppmerksom på at ulike casinoer kan ha ulike regler, for eksempel regler for om du har lov til å splitte eller doble. Spillets gang er derimot alltid den samme, uansett hvor du spiller.

Spillets grunnregler

Alle spillere legger inn en innsats. Hvor stor innsatsen er, avhenger av innsatsgrensene på det aktuelle bordet. Deretter får alle spillere, samt giveren, to kort hver. Essene har verdien 1 eller 11. Bildekortene knekt, dame og konge har verdien 10, og alle andre kort har den verdien som er angitt på dem. Målet er å få en samlet kortverdi så nært 21 som mulig. Men du må ikke gå over 21 i verdi, for da taper du spillet.

Kom deg over 17

I blackjack blir håndverdien din sammenlignet med giverens hånd, og ikke med hendene til de andre spillerne. Dermed kan flere spillere vinne i samme runde. Giveren trekker alltid kort til verdien er minst 17, derfor bør du ha som mål å komme over 17 i verdi.

Det beste du kan oppnå er å få et tierkort og et ess ved første utdeling. Da sitter du allerede med 21 i verdi, ettersom esset i dette tilfellet teller som 11. Dette kalles en ekte blackjack, eller en naturlig blackjack. Og det er alltid flest tierkort i spillet, dermed kan du være heldig å få en naturlig blackjack.

Det er dog mer sannsynlig at de to første kortene dine en verdi på under 21. Da må du vurdere om du skal bli stående på den verdien du har, eller om du skal be om flere kort. Du bytter ikke ut noen kort i blackjack. Eventuelle nye kort blir lagt til den totalsummen du har. Jo nærmere 21 du er i verdi, desto farligere blir det å trekke nye kort, ettersom det alltid er størst sjanse for å trekke et tierkort (10, knekt, dame, konge). Har du to tierkort, bør du aldri trekke. Men hvis verdien av kortene dine er under 17, kan du ta sjansen på å trekke for å slå giveren. Du kan velge å bli stående, men hvis håndverdien din er under 17, kan du bare vinne dersom giveren går over 21 (noe som jo også kan skje).

Flere varianter

Som mange casinospill, har også blackjack utviklet seg til flere ulike varianter. Du finner kanskje ikke alle variantene i et casino, men her er en rask gjennomgang av noen av de vanligste variantene. Husk å lære deg reglene for den varianten du velger å spille, for jo bedre du kjenner reglene, desto lavere blir husfordelen (casinoets fordel over spillerne).

  • Spansk blackjack – i dette spillet benyttes 8 kortstokker, og hver kortstokk har bare 48 kort. Det er fordi alle kort med verdien 10 blir tatt ut av kortstokken. Husfordelen i denne varianten er 0,38 %.
  • Vegas Strip – er blant de mest spilte variantene. Husfordelen er lav (0,34 %). Reglene er som i klassisk blackjack. Det benyttes 4 kortstokker (i motsetning til 2 kortstokker i klassisk Blackjack). Giveren stanser på myk 17.
  • Single Deck – et blackjackspill der det bare benyttes én kortstokk.
  • Blackjack Switch – spilles med to hender, der spilleren kan bytte kort mellom hendene. Får du to hender med kortene 10-5 og 10-8, kan du velge å bytte kort, slik at du får 10-10 og 5-8.

Det er verdt å merke seg at husfordelen blir større jo flere kortstokker som benyttes. Det er også verdt å sjekke utbetalingene. Noen bord og noen varianter gir deg 3:2 for naturlig blackjack, mens andre bare gir deg 1:1.

Andre innsatsmuligheter

Avhengig av hvilken variant du spiller, kan du få lov til å doble innsatsen eller splitte de to første kortene. Å splitte kortene betyr ganske enkelt at du kan dele startkortene i to hender. Dette er bare tillatt dersom de to første kortene er like (for eksempel to åttere). Du må legge inn en like stor ekstrainnsats som den første innsatsen for å spille med to hender. Merk deg at selv om 10, knekt, dame og konge alle teller som 10, kan du ikke splitte dersom du har 10-konge, eller to ulike bildekort. Du kan bare splitte to like (to knekter, to damer, to konger, to 10ere).

Av og til har du lov til å doble innsatsen dersom du bare trekker et ekstra kort etter de to første. Noen varianter lar deg også trekke deg, og få halve innsatsen tilbake (surrender).

Privacy Policy